Vi ønsker innspill fra foreldre – Bibliotekplan i Kristiansand kommune skal revideres.

Bibliotekplanen i Kristiansand kommune skal revideres. Biblioteket ønsker dialog med ulike aktører, utvalg og råd, Dette slik at de får gode innspill, særlig med hensyn til satsingsområder som bør prioriteres. Når det gjelder småbarn, kan det være svært utfordrende å fremskaffe gode innspill. I den forbindelse ble FUB kontaktet, samt invitert til