DIALOGMØTE MED BIBLIOTEKET

Sist torsdag (15.10.20) var FUB-KRS i dialogmøte med biblioteket. Her fikk vi en gjennomgang av selve biblioteket og hvordan dette var inndelt i seksjoner. Vi la også merke til at de hadde et veldig flott område for småbarn. I dette området, er også bøkene sortert etter emner og ikke alfabetisk etter tittel.

Go to Top