Foreldreutvalgets oppgaver

FUB Kristiansand er et talerør inn mot administrasjonen og den politiske ledelse i Kristiansand kommune. Vi har tale- og møterett i oppvekststyret og tett kontakt med oppvekstdirektøren.

Foreldre kan ta opp saker som gjelder deres barn, mobbing, foreldresamarbeid, utearealer, vikarproblematikk, brudd på lov, rammeplan osv.
Hvis du er i tvil om det er en sak du kan ta opp eller du lurer på med hvem du skal ta den opp med, kan vi rådgi deg.

Vi anbefaler at foreldre først og fremst prøver å løse det direkte med barnehagens styrer/leder evnt. gjennom barnets barnehagelærer. Hvis du ikke ønsker å ta saken selv eller saken ikke løses, bør sak tas opp med samarbeidsutvalget i den enkeltes barnehage.

Løses ikke saken direkte i barnehagen eller du ikke ønsker å ta det direkte med barnehagen. Kan foreldreutvalget ta saken. Du som foreldre kan ta direkte kontakt eller gjennom leder av samarbeidutvalget.

Foreldreutvalget har flere muligheter for å løse saker. Vi kan ta sak opp med administrasjonen og vi kan ta saken med politikerne i oppvekststyret.

Har du spørsmål ta kontakt. Har du gode ideer om hvordan endre Kristiansandsbarnehagene ta kontakt. Vi kan fremme forslag for politikerne.

Vi ønsker å løse deres saker slik at våre barn kan få det best mulig i barnehagene i Kr.sand.

Arrangementer

STAND I MARKENS

28/08/2020 har vi stand i markens fra klokken 10-14 for og fortelle om vårt arbeid.
Les mer om vårt opprop og signer her. 👇
  • 29.08.2020

Under oppdatering

Mer informasjon kommer snart!

  • 01.01.2021