DIALOGMØTE MED BIBLIOTEKET

Sist torsdag (15.10.20) var FUB-KRS i dialogmøte med biblioteket. Her fikk vi en gjennomgang av selve biblioteket og hvordan dette var inndelt i seksjoner. Vi la også merke til at

Opprop – Høyere grunnbemanning i Kristiansandbarnehagene!

SIGNER
Go to Top