FORELDREUNDERSØKELSEN FOR BARNEHAGER 2020 ER I GANG!

Foreldreundersøkelsen for barnehager 2020 er i gang. Vi i FUB KRS er sterkt kritiske til spørsmålet som omhandler personaltetthet, og vi oppfordrer alle foreldre som har planer om å svare på undersøkelsen om å sette seg godt inn i hva det bes om svar på og hva svarene brukes til.   De