Sist torsdag (15.10.20) var FUB-KRS i dialogmøte med biblioteket.
Her fikk vi en gjennomgang av selve biblioteket og hvordan dette var inndelt i seksjoner.
Vi la også merke til at de hadde et veldig flott område for småbarn.
I dette området, er også bøkene sortert etter emner og ikke alfabetisk etter tittel.

Espen, Hilde, Anne, Mikal, Helèn og Magnus.

Vi ble også orientert om ulike tilbud og muligheter som fantes, vi ble mildt sagt positivt overasket! De har for eksempel åpent/selvbetjening utenom åpningstid, noe som fører til at biblioteket vil være tilgjengelig fra kl. 06.00 til kl. 24.00. (Dette forutsetter at du registrerer deg på forhånd). Videre har de ett prøve prosjekt, hvor det sendes ut kasser med bøker til barnehager, bøkene beholdes en periode, før de byttes ut i nye bøker for en ny periode. Fub bidro med ideer og delte våre tanker rundt bibliotekplanen.

Vi oppfordrer at dere sjekker ut Kristiansand folkebibliotek på facebook! , da de har mye mer og tilby som ikke er dekket i dette innlegget.

Med vennlig hilsen
Styret FUB Kristiansand