I kveld hadde vi et innholdsrikt styremøte med besøk av barnehagemyndigheten og representant for barnehageeier.
Svein Tore (stabsjef), Eva (kommunalsjef for barnehagene i Kristiansand kommune) og Wenche (rådgiver) la frem informasjon rundt hverdagen fra 12 mars og frem til i dag.

De forsikret oss om, at de er svært godt forberedt om vi skulle komme inn i rød sone/ned stenging igjen, i forbindelse med covid-19. Særlig godt er det å vite  at vi har en administrasjon som jobber hver eneste dag for å ivareta de yngste innbyggerne i vår kommune. Vi fikk også mer innsikt i hva de jobber med på tvers, samt at de ønsker innspill fra oss foreldre.Administrasjonen formidler at det er svært fornøyd med fremdriften og arbeidet vi gjør i FUB, og syntes det samme som oss!
At foreldre medvirking og vær stemme har en stor rolle for å sikre, at kvaliteten i barnehagen er på plass i hele Kristiansand.

Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid, eller har andre innspill på hva som kan forbedres?
Ta gjerne kontakt med oss

Med vennlig hilsen
Styret FUB Kristiansand