Foreldreundersøkelsen for barnehager 2020 er i gang.
Vi i FUB KRS er sterkt kritiske til spørsmålet som omhandler personaltetthet, og vi oppfordrer alle foreldre som har planer om å svare på undersøkelsen om å sette seg godt inn i hva det bes om svar på og hva svarene brukes til.

 

De aller færreste foreldre vet hvor mange timer av hver dag sitt barn har full bemanning på sin avdeling.
De fleste foreldre får kun et lite glimt av barnehagehverdagen ved levering og henting, og disse få minuttene er ikke nok til å kunne svare på om personaltettheten er tilstrekkelig. Som foreldre ser vi ikke at avdelingen kan være underbemannet ved bl.a. møteavvikling, sykdom, pauser og plantid.

 

 

Vi opplever at barnehageeiere bruker resultatene fra foreldreundersøkelsen som «bevis» på at foreldre er fornøyde med personaltettheten, og nekter på bakgrunn av denne undersøkelsens resultater å øke grunnbemanningen. FUB KRS mener at slik ukritisk bruk av resultatene for barnehageeiers egen vinning går imot undersøkelsens opprinnelige formål, som er å heve kvaliteten i barnehagene. Vi vet at de fleste foreldre er godt fornøyde med barnehagen sin, og ønsker å gi dem en høy score på foreldreundersøkelsen.

 

Det å gi lav score på spørsmålet om personaltetthet er ikke med på å gi barnehagen din et dårlig rykte, men det gir barnehagens eiere tydelige signaler om at vi som foreldre ikke godtar at det er barna våre som skal betale prisen ved utilstrekkelig bemanning. Bli med i kampen om økt grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene, gi lav score på foreldreundersøkelsens spørsmål om personaltetthet.

 

Med vennlig hilsen
Styret FUB Kristiansand