Foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand

Foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand (FUB) skal være med å sikre et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og sikre at foreldres og barns stemme blir hørt. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal vi styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen.

Vi er et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldrene på tvers av alle barnehagene i Kristiansand i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, høringer, vedtak og lignende.

Foreldre skal jf. Barnehagelovens § 1 og 4, ha mulighet til å påvirke beslutninger som berører barna deres i barnehagen. Dette kan gjøres via direkte kontakt med ledelsen i barnehagen, via foreldrerådet eller samarbeidsutvalget/arbeidsutvalget, eller gjennom Foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand.

Foreldre har mulighet til å kontakte oss for å drøfte ulike saker som er aktuelle for sin barnehage, legge frem synspunkter som gjelder barnehagens innhold og praksis eller andre forhold knyttet til deres barnehage. Vi vil da gi råd i sak eller ta sak videre. Vi anbefaler at saker tas direkte opp med barnehage evnt. samarbeidsutvalg, før sak tas med oss.

FUB har mulighet til å ta saker direkte opp med oppvekstdirektøren i Kristiansand Kommune, i oppvekstutvalget har vi møte- og talerett, med foreldrerepresentanter, den enkelte barnehage og PBK (Private Barnehager Kristiansand)

Sammen sørger vi for at barna våre får det beste barnehagetilbudet.

FUB Kristiansand

Et talerør

Vi har tale- og møterett i oppvekststyret og tett kontakt med oppvekstdirektøren.

Ta opp saker

Foreldre kan ta opp saker som gjelder deres barn, mobbing, foreldresamarbeid, utearealer, vikarproblematikk, brudd på lov, rammeplan osv.

Råd

Hvis du er i tvil om det er en sak du kan ta opp eller du lurer på med hvem du skal ta den opp med, kan vi rådgi deg.

Ta kontakt

Har du gode ideer om hvordan endre Kristiansandsbarnehagene ta kontakt. Vi kan fremme forslag for politikerne.

Styremedlemmer

Ronny Myrene
Ronny MyreneStyremedlem
Christer Eidsaa
Christer EidsaaStyremedlem
Natalia Hepnerova
Natalia HepnerovaStyremedlem
Magnus Høyem
Magnus HøyemStyreleder
Helén Rosvold Andersen
Helén Rosvold AndersenStyremedlem
Viktoriia Romashchenko
Viktoriia RomashchenkoStyremedlem
Eirik Lølandsmo
Eirik LølandsmoNestleder/Økonomiansvarlig
Solveig Nilsen
Solveig NilsenStyremedlem
Mikal Mian
Mikal MianKonsulent

Opprop – Høyere grunnbemanning i Kristiansandbarnehagene!

Signer